مدل مو مردانه

در ادامه آموزش پیرایش مردانه کلاسیک را توضیح خواهیم داد .

مدل اصلاح مردانه

نام این مدل مو مردانه اصلاح مردانه ویکتوریا است.

پیرایش مردانه سه بعدی

نام این اصلاح مردانه، اصلاح سه بعدی است .

مدل مو مردانه

نام این مدل مو از پیرایش مردانه ، اصلاح فرانسوی است

پیرایش مردانه

نام این مدل اصلاح فرانسوی میباشد که فقد یک سمت ،خط خامه ای میگزاریم

مدل پیرایش مردانه

نام این مدل سون یا همان خامه ای است

آموزش آرایشگری مردانه

نام این مدل اصلاح مردانه پیرایش مردانه اصلاح فانتزی است.