مدل پیرایش مردانه

نام این مدل سون یا همان خامه ای است

 ابتدا دو خط صاف در امتدادشکستگی ابرو ایجاد میکنیم و انتهای خط را در پشت سر به شکل هفت به یکدیگر میرسانیم.

دور سر را با ماین شماره 8 (8mm) خالی میکنیم

با ماشین شماره 2 دم خط ها را پرداخت و خط بندی میکنیم

رنگ روی سر را ابتدا دکلره کرده و به پایه 10 (پلاتینه) میرسانیم. و رنگساژ طلایی 10 میکنیم

روی سر با تکنیک سایشی خرد میشود. 

توجه داشته باشید که بعد رنگ مورا کوتاه کنید

برای فیکس کردن مو از پودر فیکس یا همان پشینت و اسپری مو ، شماره 5 استفاده شود

تذکر: اسپری مو را در چند مرحه استفاده کنید