- نظر به اینکه تمام کلاسهای گریم تخصصی داماد با تکنیک آموزشی نوین برگزار می شود طول این دوره تا درک کامل مطالب برای هنرجویان عزیز ادامه خواهد داشت.

- کلاسها ، هم بصورت تئوری و هم به صورت عملی برگزار خواهد شد .

• لازم بذکر است تمامی مواد مصرفی در طول این دوره به عهده آموزشگاه خواهد بود .

مباحث آموزشی دوره گریم داماد :

- پاکسازی پوست و وکس صورت

- بستن منافذ پوست و زیرسازی

- تنظیم رنگ و تنالیته پوست

- متعادل کردن بینی

- متعادل کردن چشم

- تنظیم پیشانی

- گونه گذاری

- طراحی آرواره ، فک و چانه

- تنظیم رنگ لب

- پاکسازی ابرو

 

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار

آشنایی با چگونگی رفتار با مشتری

آشنایی با چگونگی مشاوره جهت کار

آشنایی با ایجاد اعتماد در مشتری ( کار و محیط )

آشنایی با روانشناسی افراد متناسب با شخصیت های خاص و نیازهای آرایشی متفاوت

آشنایی با نحوه برخورد با پیشنهادات و انتقادات مشتری

آشنایی با ساختمان سر

آشنایی با ساختمان صورت ، گردن و ماهیچه های آن

آشنای با استخوان بندی سر ، صورت و گردن

آشنایی با فیزیولوژی پوست و بیماریهای آن

آشنایی با ساختمان پوست

آشنایی با انواع پوست

آشنایی با ضمائم پوست ( مو و ناخن)

آشنایی با بیماریهای پوستی

آشنایی با اصول آماده سازی محیط کار

آشنایی با ابزار ، مواد و وسایل کار

شناسایی اصول استفاده از ابزار ، مواد و وسایل کار

آشنایی با مواد مصرفی جهت پوستهای مختلف

شناسایی اصول استفاده از مواد مصرفی جهت پوستهای مختلف

آشنایی با ماساژهای صورت و گردن

شناسایی اصول انجام ماساژهای صورت و گردن

آشنایی با دستگاه بخور صورت

شناسایی اصول استفاده از دستگاه بخور صورت

آشنایی با آماده سازی پوست قبل از آرایش

شناسایی اصول آماده سازی پوست قبل از آرایش

آشنایی با نور و انعکاس آن

آشنایی با انعکاس نور بر اجسام (سایه روشن)

آشنایی با اثرات فیزیکی نور و انعکاس آن بر روی چهره

شناسایی اصول اثرات فیزیکی نور و انعکاس آن بر روی چهره

آشنایی با انعکاس نور برروی رنگها

شناسایی اصول انعکاس نور بروی رنگها

آشنایی با نور و نورپردازی در محل کار

شناسایی اصول کاربرد نور و نورپردازی در محل کار

آشنایی با رنگها و سیکل چرخه آن

آشنایی با تئوری رنگها

آشنایی با روانشناسی رنگها

آشنایی با گام رنگی ( سرد و گرم )

آشنایی با ترکیب رنگها ( اصلی و فرعی )

آشنایی اصول ترکیب رنگها ( اصلی و فرعی )

آشنایی با هارمونی رنگها

آشنایی با کنتراست های تیره و روشن

آشنایی اصول کنتراست های تیره و روشن

آشنایی با شدت دادن رنگها

آشنایی با طرح و تناسب آن با چهره

شناسایی اصول ایجاد طرح و تناسب آن با چهره

آشنایی با اشکال هندسی

شناسایی اصول انواع چهره در ابعاد هندسی

آشنایی و شناسایی اصول روانشناسی طرحهای مختلف چهره

آشنایی با تاریخچه متعادل سازی چهره

آشنایی با متعادل سازی اجزای چهره

شناسایی اصول کار با ابزار و وسایل و مواد مصرفی متعادل سازی چهره

آشنایی با انواع فن های زمینه

آشنایی اصول زدن انواع فن های زمینه 

آشنایی و شناسایی اصول هاله گیری انواع صورت

آشنایی و شناسایی اصول برطرف کردن لک ، جوش و غیره

آشنایی با جوان سازی چهره ( رفع خطوط و لیفتینگ )

شناسایی اصول جوان کردن چهره

آشنایی با متعادل سازی پیشانی

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی ابرو

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی چشم و پلک 

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی گونه

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی بینی

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی لبها

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی چانه و فک

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی غب غب

آشنایی و شناسایی اصول متعادل سازی گردن، شانه و دست

آشنایی و شناسایی اصول تثبیت کردن مراحل کار

آشنایی با انواع مواد پاک کننده

شناسایی اصول مواد پاک کننده

آشنایی با مواد پاک کننده چشم

شناسایی اصول پاک کننده چشم

آشنایی با مواد پاک کننده صورت

آشنایی با کرم های ضد حساسیت قبل و بعد از آرایش

شناسایی اصول کرم های ضد حساسیت قبل و بعد از آرایش

آشنایی با مواد ویتامینه جهت صورت قبل و بعد از آرایش

شناسایی اصول مواد ویتامینه جهت صورت قبل و بعد از آرایش