دوره های آموزشی

شهریه های ذکر شده طبق تعرفه ی سازمان فنی و حرفه ای میباشد و شامل تخفیف نمیشود

دوستان عزیز بدانند که تمام شهریه هزینه ی کیفیت آموزش میشود ، اما برای سهولت پرداخت شهریه ، میتوانید اقساط هم بپردازیدپیرایش مردانه درجه 2


تایم دوره : دو ماه ، هر روز 

مبلغ دوره : 3,000,000 تومان

تایم جلسات : روزی دو ساعت


بیشتر بدانیم... 

*****************************************************


تایم دوره : یک ماه خصوصی
مبلغ دوره : 2,500,000 تومان
تایم جلسات : دوساعت
مواد برای آموزش با آموزشگاه میباشد

بیشتر بدانیم...

*****************************************************


تایم دوره : یک ماه ، هر روز
مبلغ دوره : 2,500,000 تومان
تایم جلسات : دوساعت خصوصیبیشتر بدانیم...

******************************************************


تایم دوره : یک ماه 
مبلغ دوره : 2,700,000 تومان
تایم جلسات : دو ساعته خصوصی
مواد و متریال برای آموزش با آموزشگاه میباشد


******************************************************


تایم دوره : یک ماه
مبلغ دوره : 3,500,000 تومان
جلسات دو ساعته ، خصوصی


**************************************************


تعداد جلسات : چهار جلسه
مبلغ دوره : 700،000 تومان
تایم کلاس : یک ساعت و نیم خصوصی
مربی : سرکار خانم محتشمیمواد برای آموزش با آموزشگاه میباشد