نمونه پیرایش هنرآموزان

1
پیرایش از میلاد حیدری در پیرایش خودشون
Insta : milad.heydari831
2
پیرایش از اقای محسن اریا در محل کارشون
Insta: mohsen.aria7
3
کاری از اقای حسین بیات در محل کارشون
Insta: shahin.barati1987
4
اقای ایمان مسلمی در محل کارشون
Insta: imanmoslemi.official
5
کاری از اقای لقمان هنرجوی خوب اموزشگاه رویش هنر در محل کارشون
Insta: barber_shop_loghman
6
کاری از اقای سامان مصلحی در محل کارشون
Insta:saman_barber_1370
7
کاری از اقای مهدی زینبی .در محل کارشون