شهریه دورهای پیرایش مردانه
تمامی شهریه ها در آموزشگاه رویش هنر بر اساس بخشنامه های سازمان فنی و حرفه ایی دریافت می شود. امکان پرداخت شهریه ها در چند قسط وجود دارد ، با ما تماس بگیرید